Dit is de privacyverklaring van Stichting Wandelsport 7huizen, gevestigd te Hoofddiep 14, 9354AP te Zevenhuizen gn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02099238, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 Doel  Welke persoonsgegevens  Grondslag  Bewaartermijn  Ontvangers
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 3 maanden daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Bank
 • Verwerker van inschrijfgegevens 
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres 
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Website hostingbedrijf
 • Verwerker van inschrijfgegevens 
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

 Verantwoordelijke:  Petra Speelman 
 E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Telefoonnummer:  0594-632433

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: december 2018

Het wandel evenement wordt georganiseerd door de Stichting Wandelsport 7huizen, gevestigd te Hoofddiep 14, 9354AP te Zevenhuizen gn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02099238, hierna te noemen: `de Stichting`. Waar gesproken wordt van deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v).

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.
 2. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting. Enige aansprakelijkheid van de Stichting is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de Stichting is verzekerd.
 3. De wandeltocht is niet toegankelijk voor rolstoelen/buggy’s, i.v.m. met de onverharde paden.
 4. Honden zijn niet toegestaan in verband met de Neospora bacterie. De routes gaan door weilanden en over terreinen van particulieren.
 5. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
 6. Passeren tijdens het wandelen is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 7. Deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 8. Tijdens het wandel evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid, zich aanstootgevend of gevaar zettend te gedragen of te kleden.
 9. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 10. De Stichting heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wandeltocht te halen. De EHBO en de Stichting hebben het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wandeltocht te ontzeggen.
 11. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname toch afzien is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 12. De Stichting behoudt zich het recht voor de wandelroutes op bepaalde delen te wijzigen of het gehele wandelevenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten en overmacht, waarbij de wandeltocht redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 13. De wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens blijven tijdens de wandeltochten van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 14. In het start-finishgebied en langs de wandelroutes geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten tenzij dit expliciet door de Stichting is toegestaan.
 15. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 16. De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt conform de privacyverklaring van de Stichting.
 17. De Stichting geeft een aantal fotografen de opdracht tijdens het wandelevenement te fotograferen en/of te filmen. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 18. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van de tijdens het wandelevenement gemaakte foto’s en video’s.
 19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 20. Deelnemers die 15 jaar of jonger zijn mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders/voogd.
 21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting.

Versie: december 2018

Subcategorieën

Wij gebruiken alleen cookies voor een goede werking van onze website. Wil je meer weten over ons privacy beleid, bekijk dan onze privacy verklaring.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk